Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Ogłoszenia

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych

dodano: 2023-12-28

Szczegółowe informacje o Konkursie Ofert można uzyskać w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18 pok. 19 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 — 15:00 lub pobrać ze strony internetowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach http://sgzozwilkowice.pl/ lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych. Nie otywierać do 16.01.2024r. do godz.9:30” w pok. 19 Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach do dnia 16.01.2024r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.01.2024 r. o godzinie 9:30 w budynku SGZOZ pokój 19.


Dokumenty do pobrania: