Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Nasi lekarze

HARMONOGRAM PRACY LEKARZY w SGZOZ w Wilkowicach

ważny w okresie od 01.02.2024r. do 31.12.2024r.


Lek. med. WACŁAW ŻACZEK

PEDIATRA, SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Godziny przyjęć w gabinecie lekarskim

0800 – 1330 0800 – 1330 800 – 1330 1300 – 1800 800 – 1330
Wizyty domowe


1330 – 1535


1330 – 1535


1330-1535


1025 – 1300


1330 – 1535


Lek. med. ALEKSANDRA GÓRALCZYK – POCZĄTEK

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, SPECJALISTA CHORÓB PŁUC

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Godziny przyjęć w gabinecie lekarskim 800 - 1300 800 - 1300 ------------ ------------ -----------
Wizyty domowe ------------ ------------ ------------


------------


------------


Lek. med. JACEK RASZKA

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Godziny przyjęć w gabinecie lekarskim 800 – 1330 800 – 1330 800 – 1330 800 – 1330 1300 – 1800

Wizyty domowe

1300 – 1535

1330 – 1535

1330 – 1535

1330 – 1535

1025 – 1300


Lek. med. DOROTA JABŁOŃSKA

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I REUMATOLOGII

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Godziny przyjęć w gabinecie lekarskim ------------ ----------- 8001500 ------------- -------------

Wizyty domowe

-------------- ------------- -------------- -------------- --------------

Lek. med. MARTA PAJDZIK

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Godziny przyjęć w gabinecie lekarskim ------------ ----------- 1300 – 1800 ----------- -------------

Wizyty domowe

-------------- ------------- -------------- -------------- --------------

Lek. med. JAKUB CHALECKI
Godziny przyjęć w gabinecie lekarskim

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1500 – 1800

-------------

-------------

1500 – 1800

-------------


Lek. med. RYSZARD CHALECKI
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Godziny przyjęć w gabinecie lekarskim 1300 – 1800 800 – 1330 800 – 1330 800 – 1330 800 – 1330
Wizyty domowe 1025 – 1300

700 – 800

1330 - 1435

700 – 800

1330 - 1435

700 – 800

1330 - 1435

1330 – 1535

Lek. med. KATARZYNA WACH
Godziny przyjęć w gabinecie lekarskim

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

------------

1500 – 1800

------------

------------

------------