Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Aktualności

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

dodano: 2023-05-04

w sprawie
zawarcia umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie realizacji świadczeń medycznych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

na podstawie Działu XIV Szczegółowych Warunków Zawarcia Umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie realizacji świadczeń medycznych lekarza POZ w trybie postępowania konkursu ofert, stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2023 Kierownika SGZOZ z dnia 11 kwietnia 2023r., Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022r., poz. 633 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 2561 z późn. zm.)

 

Niniejszym uprzejmie zawiadamiam, iż w wyniku postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji świadczeń medycznych lekarza POZ oraz zgodnie z przyjętymi w Szczegółowych Warunkach Zawarcia Umowy kryteriami oceny ofert wybrano trzy oferty do zawarcia umowy:

 

Indywidualna Praktyka Lekarska M. Pajdzik,
Indywidualna Praktyka Lekarska A. Góralczyk-Początek,
Indywidualna Praktyka Lekarska D. Jabłońska