Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

O nas

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach jest jednostką organizacyjną Gminy Wilkowice. Przedmiotem naszej działalności jest podstawowa opieka zdrowotna. W naszym Ośrodku Zdrowia pracują lekarze interniści, lekarze rodzinni, pediatrzy. Opiekę pielęgniarską nad pacjentami sprawują pielęgniarki środowiskowe, nad położnicami i noworodkami czuwa położna, a dziećmi w naszych szkołach opiekuje się pielęgniarka szkolna. Opieką Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach są objęci pacjenci z wszystkich grup wiekowych. Posiadamy piękną poradnie pediatryczną, składającą się z dwóch gabinetów oraz punktu szczepień, które jest wydzielone i dzieci zdrowe nie mają kontaktu z osobami chorymi. Lekarze rodzinni oraz interniści sprawują opiekę nad pacjentami dorosłymi, mając do dyspozycji trzy gabinety lekarskie, a w jednym z nich znajduje się nowe USG, które posiada dwie głowice, umożliwiające badanie jamy brzusznej również badanie małych narządów tj. tarczyca.

Naczelnym zadaniem Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach jest służenie pacjentowi poprzez zapewnienie mu kondycji psycho-fizycznej dla sprawnego funkcjonowania społecznego. Nasi lekarze pozyskują zaufanie swoich pacjentów, a Ci z kolei, wiarę w ich wiedzę, umiejętności, doświadczenie i przyjazność. Każdy członek naszego zespołu leczniczego i pomocniczego dba o poszanowanie godności osobistej pacjenta, okazuje mu należyty szacunek, minimalizuje jego poczucie wstydu, pomaga mu pokonywać strach. Obowiązkiem każdego pracownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach w odniesieniu do pacjenta jest życzliwe i kulturalne zachowanie, dbające o zachowanie godności i intymności pacjenta.

Dbajcie o Siebie i o Swoich bliskich
Kierownik SGZOZ
Katarzyna Banet-Skwarna